dự thảo quy hoạch bảo vệ môi trường

  1. O

    Dự thảo Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường

    Chiều 24/7, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã chủ trì cuộc họp Tổ biên tập, Ban soạn thảo Dự thảo Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Dự thảo Nghị định mới được hoàn thiện khi ban...
scroll-topTop