Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

dutoantotnhat

  1. D

    Phần mềm dự toán f1 cập nhật đầy đủ các bộ định mức

    Hiện nay phần mềm dự toán f1 được nhiều người dùng tin cậy sử dụng và đã có hầu hết trong các đơn vị quản lý sự nghiệp, các doanh nghiệp xây lắp. Do vậy để nâng cao sự tín nhiệm dự toán f1 đã không ngừng cập nhập nhanh nhất đầy đủ chính xác các bộ định mức mới nhất của bộ xây dựng và đơn giá của...