Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

emas

  1. Minh YMT

    ISO So sánh EMAS và ISO 14001

    So sánh EMAS và ISO 14001: có nhiều điểm giống nhau và khác nhau Một trong những điểm giống đó là tự nguyện áp dụng EMAS: eco management & audit sheme differences and complementarities Xem file đính kèm nhé
Top