Ứng dụng Gom Rác GRAC

emas

  1. Minh YMT

    ISO So sánh EMAS và ISO 14001

    So sánh EMAS và ISO 14001: có nhiều điểm giống nhau và khác nhau Một trong những điểm giống đó là tự nguyện áp dụng EMAS: eco management & audit sheme differences and complementarities Xem file đính kèm nhé
Top