Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ergonomy

  1. H

    Tư vấn Ergonomy trong môi trường làm việc?

    Có bạn nào biết cách đo, tài liệu, tiêu chuẩn về ergonomy cho mình xin, mình đang làm báo cáo thử việc, khi học thì chỉ được dạy lý thuyết chưa được thực tế lần nào. Xin chân thành cảm ơn!
Top