Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

fffdfffffffffff

  1. N

    Tự tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ CTNH

    Xin ý kiến mọi người. Công ty mình có sử dụng dầu để bôi trơn và làm mát thiết bị. Định kỳ phải thay thế nên phát sinh dầu thải. Công ty mình có được sử dụng dầu thải này để đốt khi khởi động lò hơi hay không? Hay phải thuê đơn vị ngoài để xử lý. Nếu đốt được thì cần thủ tục gì không. Có đơn vị...