Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

filmtec fortilife cr50

  1. L

    Nước cấp Màng RO FilmTec Fortilife CR50

    Màng RO FilmTec Fortilife CR50 chống ô nhiễm với tuổi thọ lâu dài cũng như hiệu suất hệ thống đáng tin cậy khi xử lý nước hữu cơ. Ưu điểm sản phẩm FilmTec Fortilife CR50 Màng chắc chắn tạo tuổi thọ sử dụng lâu dài. Thiết kế chống ô nhiễm mang lại hiệu suất hệ thống ổn định. Có khả năng chống...