Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

first aid

  1. HSE

    Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu căn bản

    CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU CĂN BẢN (KHÓA HỌC: 01 NGÀY) Sơ cứu vết thương. Cầm máu. Bất động gãy xương. Hô hấp nhân tạo. Tải thương. Sơ cứu choáng. Sơ cứu phỏng. Xử trí nghẹt đường thở. Xử trí căng cơ, bong gân, trật khớp. Giảng viên: thông thường là các Y –Bác sỹ chuyên khoa...