Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

gauss

  1. xq.cnmt

    Phương pháp Gauss - Berliand trong tính toán ô nhiễm không khí

    Sự khác nhau giữa 2 phương pháp trên: MÔ HÌNH GUASS - Vận tốc gió u = const và u ≠ 0, u thay đổi và gió lặng u = 0 không giải được - Hệ số khuếch tán rối: σy, σz: σy = const, σz = const (phụ thuộc vào độ ổn định khí quyển và khoảng cách; σy, σz phụ thuộc vào 100 < x < 10000 m ngoài k/c này công...
Top