gây biến đổi khí hậu

  1. Ngan2001

    Nguyên nhân gây biến đổi khí hậu

    Nguyên nhân gây biến đổi khí hậu Có rất nhiều nguyên nhân gây biến đổi khí hậu. Nguyên nhân có thể do sự thay đổi bức xạ khí quyển. Cụ thể như biến đổi bức xạ mặt trời, kiến tạo địa tầng, độ lệch quỹ đạo của Trái Đất, thay đổi nồng độ khí nhà kính. Những phản ứng khác nhau sẽ làm tăng hoặc giảm...
scroll-topTop