Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

gđggdg

  1. N

    Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất và sự cố tràn dầu

    Xin hỏi các bác, có đơn vị nào đã phải diễn tập ứng phó sự cố hóa chất và sự cố tràn dầu chưa? Có kịch bản không? Cho e xin vs. Bên em chuẩn bị phải diễn tập mà chưa biết làm thế nào. Thanks
Top