gia công xuất khẩu

  1. atvsld

    Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 hướng dẫn chế độ thời giờ làm việc nghỉ ngơi đối với

    Thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 hướng dẫn chế độ thời giờ làm việc nghỉ ngơi đối với NLĐ làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn hang THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÁC CÔNG VIỆC...
scroll-topTop