Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

gia hạn giấy phép xả nước thải

 1. tulip

  Những trường hợp không được gia hạn mà phải xin cấp giấy phép xả nước thải mới

  Theo điều 77 luật tài nguyên nước 2012 thì "Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép theo luật tài nguyên nước năm 1998 sẽ được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép" Vậy là những chủ dự án được cấp giấy phép xả nước thải trước ngày 1/1/2013 sau khi giấy phép hết hạn sẽ phải xin cấp...
 2. T

  Hỏi về thủ tục xả thải, khai thác nước, báo cáo giám sát, đăng kí chủ nguồn thải

  Mọi người cho mình hỏi vài câu với. Giấy phép khai thác nước dưới đất và giấy phép gia hạn kéo dài bao lâu? Khi nào thì mình làm giấy phép gia hạn ạ? Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép gia hạn kéo dài bao lâu? Khi nào thì mình làm giấy phép gia hạn ạ? Có phải báo cáo giám sát...
 3. C

  Điều chỉnh hay làm lại giấy phép xả thải

  Công ty mình đến 31.1.2015 là hết hạn xả thải với lưu lượng 200m3/ngày đêm. Tuy nhiên công ty mình nâng công suất (đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác môi trường trong tháng 12), và lượng thải tăng lên 250m3/ngày đêm. Cho mình hỏi là trong trường hợp này bên mình phải làm điều chỉnh...