Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

giám định

  1. L

    Thời gian đảm bảo cho từng Bệnh nghề nghiệp

    HELP!!! Các mem giúp với: Quy định, thông tư nào nói đến thời gian bảo đảm cho từng bệnh nghề nghiệp. Ví dụ cụ thể: 1 công nhân đã ngừng tiếp xúc (đã nghỉ hưu 1 năm) với môi trường có chứa TNT vượt TCVSLĐ. Vậy người công nhân này có đủ điều kiện để lập hồ sơ và tổ chức giám định BNN hay không?