giảm nhựa tại trường học

  1. E

    Quyên góp Gạch Sinh Thái xây nhà tình thương

    Xem Tiếng Việt bên dưới nhé ^^ ________________________________________________________________ Hello everyone, hopefully you are enjoying your Tet holiday!Tet is surely an event of the year that people consume a lot of plastic products. We are currently working on an Ecobrick house project...
  2. Hongmainguyen

    Giảm thiểu nhựa bắt đầu từ cộng đồng trường học

    (Tin Môi Trường) - Lượng tiêu thụ nhựa tính trên đầu người ở Việt Nam qua mỗi năm đã tăng mạnh từ 3,8 kg lên mức 41,3 kg/người trong giai đoạn từ 1990 - 2018. Thực trạng trên yêu cầu toàn thể cộng đồng cùng chung tay hành động giảm thiểu rác thải nhựa và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người...
scroll-topTop