Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

giảm rác thải

  1. leeahnjun

    Giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch

    Nhựa, nhìn chung có vẻ vô hại, nhưng tác động của chúng đến môi trường lại vô cùng lớn. Sự ô nhiễm của rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Đồ ăn và thực phẩm được đóng gói hoặc đựng trong những chiếc túi, bao bì nhựa hay điện thoại và máy tính cũng không thể thiếu thứ vật liệu...