Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

giám sát môi trường

  1. G

    BÁO CÁO Chất lượng môi trường tại các kênh rạch liên vùng và các Khu công nghiệp/ cụm công nghiệp

    Nhằm phục vụ công tác quản lý môi trường nước lưu vực giáp ranh giữa Tp.HCM và các tỉnh lân cận, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, Long An và Tp.HCM đã ký kết Liên tịch phối hợp giám sát tại 02 khu vực: - Kênh Ba Bò (giáp ranh Bình Dương). Địa điểm: quận Thủ Đức; - Kênh Thầy Cai – An...
Top