giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt

  1. Hongmainguyen

    Triển khai mô hình “Làng không rác” ở Quảng Ngãi

    (Tin Môi Trường) - Ngày 11/10, dự án “Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt làng Gò Cỏ” với mô hình “Làng không rác” chính thức được triển khai tại Khu dân cư số 1 (thôn Long Thạnh 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Dự án này do Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (Pacific...
scroll-topTop