Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

giảm thiểu rác thải nhựa

  1. Hongmainguyen

    Giảm thiểu nhựa bắt đầu từ cộng đồng trường học

    (Tin Môi Trường) - Lượng tiêu thụ nhựa tính trên đầu người ở Việt Nam qua mỗi năm đã tăng mạnh từ 3,8 kg lên mức 41,3 kg/người trong giai đoạn từ 1990 - 2018. Thực trạng trên yêu cầu toàn thể cộng đồng cùng chung tay hành động giảm thiểu rác thải nhựa và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người...