Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

giao tiếp

  1. hoahong39

    Một câu nói dịu dàng

    Một câu nói dịu dàng cũng có thể thay đổi một con người và cuộc đời của người ấy. Vì vậy, chúng ta đừng tiếc những lời nói, cử chỉ dịu dàng như thế, để cuộc sống chan chứa tình người và ươm mầm những thế hệ mai sau. Adlai Albert Esteb Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe...
Top