giấy chứng nhận iso 14001:2015

  1. L

    Giấy chứng nhận hệ thống QLMT ISO 14001:2015

    Xin chào mọi người, nhờ mọi người giúp em thông tin về cách xin giấy chứng nhận ISO 14001:2015. Nhà máy em làm về khai thác alu để làm nhôm nguyên liệu , các quy hệ thống xử lý chất thải đã đầu tư đầy đủ, bây giờ có nhu cầu xin giấy chứng nhận ISO 14001:2015 để làm đẹp trong đối tác nước quài...
scroll-topTop