giấy phép khai thác nước mặt

  1. nguyenngocanhymt

    [HELP] LẬP DỰ TOÁN ĐTM, BÁO CÁO KHAI THÁC, XẢ THẢI TÀI NGUYÊN NƯỚC CẤP BỘ, CẤP SỞ???

    Gửi các ac trong diễn đan YMT, e có 1 vấn đề đau đầu bao nhiêu ngày nay như đã nói ở tiêu đề, Công ty e đang cần làm dự toán về ĐTM, lập hồ sơ xin cấp phép về khai thác nước mặt cấp bộ, cấp tỉnh cho 1 vài đơn vị có vốn nhà nước. Báo giá bên e cần phải lập dự toán và được thẩm định. Anh chị nào...
  2. N

    Giấp phép khai thác nước mặt

    hi! Bạn ơi!cho tôi xin 1 fide mẫu nào về giấp phép khai thác nước mặt, vd: của công trình thủy điên nào đó. Xin cam ơn nhiều!giúp tôi nhe!gửi về nlongkhanh@yahoo.com
scroll-topTop