giấy phép môi trường

  1. xq.cnmt

    Các loại giấy phép môi trường

    1. Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch Bảo vệ Môi Trường, Đề án BVMT - DTM: Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, các đối tượng chưa đi vào hoạt động - Kế hoạch Bảo vệ Môi Trường: đối tượng không thuộc phụ lục II và IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP, các đối tượng chưa đi vào hoạt động - Đề án Bảo vệ...
  2. B

    Các văn bản pháp luật về môi trường trong một doanh nghiệp

    Viết đánh giá tác động môi trường, xin giấy phép xả thải, các giấy tờ, văn bản luật môi trường mơi ban hành... phải liên hệ với cơ quan nhà nước để làm các công việc trên thì em phải lần lượt tiến hành công việc như thế nào? thank các bác nhiều Bác nào cho em SĐT để học hỏi kinh nghiệm cái...
scroll-topTop