Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

giấy phép sản xuất phân bón vô cơ

  1. Minh YMT

    giấy phép sản xuất phân bón

    14. CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 14.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ lập 1 (một) bộ hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu như quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Cục Hoá chấtqua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp; - Trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày làm...