giấy phép tài nguyên nước

  1. Minh YMT

    Thông tư 27/2014/BTNMT về khai thác nước dưới đất

    Thông tư 27/2014/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp gia hạn điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Mời download ở phía dưới Sắp tới YMT sẽ có phiên bản file word hoàn chỉnh, clip hướng dẫn nghị định...
scroll-topTop