giấy phép xả thải?

  1. L

    Giấy phép xả thải?

    Chào các anh (chị) Công ty em vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngày đêm. Công ty đã có giấy phép xả thải max 300m3/ngày đêm. Định ký 4 lần/năm đếu quan trắc giám sát. Có một vấn đề là công ty em không xả thải toàn bộ 300m3/ngày đêm đó mà tái sử dụng dội nhà vệ sinh. trong thời...
scroll-topTop