Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

giấy phép xả thải

  1. H

    Báo cáo xả thải cho nhà máy đang xây dựng

    Dear các anh chị, các bạn, Em có thắc mắc là trong giai đoạn xây dựng nhà máy có cần làm giấy phép xả thải nếu lượng nước xả thải vượt quá 5m3/ngày không? Em cảm ơn!
Top