Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

giấy phép xử lý chất thải nguy hại

 1. Ms Bean

  Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

  Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại trên phạm vi toàn quốc. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại quy định rõ địa bàn hoạt động, số lượng và loại chất...
 2. Ms Bean

  Điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

  Điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 1. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế như sau: a) Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà...
 3. Ms Bean

  Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là gì

  Giấy phép xử lý chất thải nguy hại là giấy phép cấp cho chủ xử lý chất thải nguy hại để thực hiện dịch vụ xử lý, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại (có thể bao gồm hoạt động vận chuyển, trung chuyển, lưu giữ, sơ chế). Cơ sở xử lý chất thải là cơ sở thực hiện dịch vụ...