Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

giấy tờ báo cáo

  1. nguyen thi tam

    tư vấn về quản lý chất thải nguy hại của chủ XLCTNH

    mọi người tư vấn dùm e với ạ. Công ty em mới được cấp phép XLCTNH. Cho em hỏi anh chị nào làm bên môi trường của công ty xử lý CTNH tư vấn và giúp đỡ em với ạ. Cần làm những loại giấy tờ gì ở nhà máy và các loại báo cáo gì. em đọc ở TT12 thì nó nói chung chung chỉ có mẫu báo cáo định kỳ và lập...