giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

  1. Minh YMT

    Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất - thủ tục hành chính

    CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT SẢN XUẤT 30.1. Trình tự thực hiện: - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo trên địa bàn quản lý; - Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa...
scroll-topTop