giay#giaconggiay

  1. songngu93

    HSE TRONG SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG GIÀY

    Hi cả nhà, hiện nay e đang làm CR trong cty sản xuất đế giày cho Nike và Adidas. Công việc của e là cần đáp ứng các yêu cầu, các điều kiện của khách hàng để đảm bảo đơn hàng được chấp nhận. Em rất mong muốn được giao lưu, học hỏi thêm về chuyên môn, kinh nghiệm giải quyết các vấn đề về HSE, OSH...
scroll-topTop