Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

giúp em!!

  1. Hieu Tran

    Nước thải Phân loại các cấp xử lý nước thải và chức năng của chúng

    Các bác giúp em với ạ. tình hình đang ôn thì thì mắc câu này, mà không còn nhiều thời gian tìm tài liệu, bác nào biết vô trả lời hộ em với. câu hỏi như thế này ạ: Có các cấp xử lý nào trong hệ thống xử lý nước thải ( có 3 cấp : cấp 1 là xử lý nước thải sơ cấp, cấp 2 xử lý nước thải thứ cấp, cấp...
Top