Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

grac quản lý rác thải thông minh

  1. Ms Bean

    GRAC quản lý rác thải có thông minh không ?

    Nghe thông tin phần mềm GRAC nhiều rồi, mình cũng có vào website https://grac.vn/ để tra cứu https://grac.vn/bao-chi-noi-ve-chung-toi/ . Tuy nhiên mình có vài thắc mắc về GRAC: Nhiều người thắc mắc là GRAC quản lý rác thải thông minh là như thế nào ? Ai cũng có thể tuyên bố là thông minh được...