Ứng dụng Gom Rác GRAC

green star

  1. Ms Bean

    ISO So sánh ISO 14001 và Lotus bio

    Mình thấy nhiều bạn hỏi về tiêu chuẩn ISO 14001 và Lotus Bio dành cho công trình đang vận hành (công trình xanh). Mình kết luận trước: nếu công trình của bạn đang vận hành mà đang chuẩn bị lựa chọn 2 tiêu chuẩn này thì mình khuyên rằng nên chọn ISO 14001. Tiêu chí so sánh: Phạm vi Uy tín của...
Top