Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

h2o2

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của H2O2

    Hiđrô perôxít Tên theo danh pháp IUPAC:Hiđrô perôxít; Mã số CAS: 7722-84-1; Mã số UN: 2014 ( quốc tế); 2984 (việt nam) CTHH: H2O2; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện...
Top