Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

h3po4

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất H3PO4

    Axit phôtphoric Tên theo danh pháp IUPAC: trihiđrôxiđôôxiđôphốtpho, axít phốtphoric Mã số CAS: 7664-38-2; Công thức phân tử: H3PO4; Mã số UN: 1805; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Theo quy định pháp luật, hóa chất phải thực hiện: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất hoặc nhập khẩu; + Xin giấy...
Top