Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

h3po4

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất H3PO4

    Axit phôtphoric Tên theo danh pháp IUPAC: trihiđrôxiđôôxiđôphốtpho, axít phốtphoric Mã số CAS: 7664-38-2; Công thức phân tử: H3PO4; Mã số UN: 1805; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Theo quy định pháp luật, hóa chất phải thực hiện: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất hoặc nhập khẩu; + Xin giấy...