hà nội ô nhiễm

  1. L

    Cảnh báo ô nhiễm không khí tại Hà Nội, Tp. HCM

    Thế giới công nghiệp hóa Thế giới đã thay đổi vô cùng trong 100 năm qua. Công nghiệp, khí thải xe cộ và sản xuất điện khiến không khí chúng ta thở có thể bị ô nhiễm rất nặng. Mặc dù cũng có nguồn ô nhiễm tự nhiên, nhưng mối quan tâm lớn hơn là ô nhiễm được tạo ra bởi hoạt động của con người...
scroll-topTop