Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hà nội

  1. xq.cnmt

    QCKTQG về môi trường trên địa bàn thủ đô Hà Nội

    Bộ QCKTQG về Môi trường trên địa bàn thủ đô Hà Nội gồm: 1. QCTDHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải công nghiệp 2. QCTDHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Nước thải công nghiệp 3. QCTDHN 03:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thải công nghiệp sản xuất Xi măng 4. QCTDHN...
  2. J

    Xử lý nước thải

    Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại và Môi trường Hà Nội Chuyên tư vấn, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải Với công nghệ JKS hàng đầu hiện nay, Công ty luôn đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Liên hệ: Đt: 0462811274 Dđ: 0975424200 Email: long.hactra@gmail.com Website...