hàm lượng

  1. hoahong39

    Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt, amin thơm..

    Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành có hiệu lực 15 tháng 12 năm 2015. YMT sẽ cập nhật file word sau...
scroll-topTop