Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hạn chế lây lan dịch covid-19 qua đường du lịch

  1. leeahnjun

    Hạn chế việc lây lan dịch Covid-19 qua đường du lịch

    Hạn chế việc lây lan dịch Covid-19 qua đường du lịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, hiện chương trình kích cầu du lịch do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Liên minh kích cầu thực hiện đã có hơn 100 doanh nghiệp đăng ký tham gia và đang thu hút nhiều du khách trong nước. Lượng khách đăng ký...