hạn chế sử dụng đồ nhựa

  1. leeahnjun

    Các cách hạn chế sử dụng đồ nhựa

    Các cách hạn chế sử dụng đồ nhựa Một chiếc ống hút nhựa mất... 300 năm để phân hủy Một túi nilon mất... 500 năm để phân hủy Một hộp xốp mất... 1000 năm để phân hủy Những thứ đồ sử dụng một lần tiện ích ấy đang đóng góp vào 280.000 tấn rác thải nhựa mỗi năm ở Việt Nam. Và khiến chúng...
scroll-topTop