Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hany88

  1. H

    Tìm việc làm môi trường

    Họ - tên: Vy Thị Thanh Huyền (sn 1988) Tốt nghiệp: Kỹ sư môi trường - th.sĩ khoa học môi trường Kinh nghiệm: 4 năm ( Thiết kế, vận hành hệ thống XLNT; lập ĐTM; phân tích TPMT...) Nơi làm việc: Phú Thọ Mong muốn làm việc liên quan đến môi trường. Liên hệ: vyhuyen88@gmail.com (0979189018)
Top