hat-nhua-anion-purolite-a400

  1. ctymoitruonganphat

    Hạt nhựa anion Purolite A400

    Purolite A400 là loại hạt nhựa trao đổi ion gốc base mạnh. Dùng trong hệ thống khử khoáng (Deionier) phối hợp rất tốt với Purolite C100. Đặc điểm, ứng dụng của hạt nhựa anion Purolite A400 - Purolite A400 là loại nhựa trao đổi ion gốc base mạnh. - Dùng trong hệ thống khử khoáng (Deionier) phối...
scroll-topTop