hat-nhua-trao-doi-ion-cation-anion

  1. ctymoitruonganphat

    Hạt nhựa Cation - Anion INDION MB-6SR

    INDION MB-6SR (Ion Exchange – Ấn Độ) Indion MB-6SR là nhựa trao đổi cation-anion hỗn hợp, dạng hạt, có thành phần chính là hai loại hạt trao đổi cation gốc axit mạnh Indion 225H và hạt trao đổi anion gốc bazơ mạnh Indion FFIP. Cấu trúc polystyrene liên ết với hai nhóm chức –SO -3 và –N+R3...
scroll-topTop