Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hệ thống giấy phép làm việc

  1. Ms Bean

    Giấy phép làm việc

    Giấy phép làm việc có tên tiếng anh là permit to work hoặc Work permit Nhiều nơi sử dụng: hệ thống giấy phép làm việc - Permit To Work System - Guidelines on permit to Work (P.T.W.) systems (nghe oai hơn và tùy theo quy mô của công ty) Để soạn thảo 1 giấy phép làm việc cho có thì chỉ cần copy...
Top