Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hệ thống giấy phép làm việc

  1. Ms Bean

    Giấy phép làm việc

    Giấy phép làm việc có tên tiếng anh là permit to work hoặc Work permit Nhiều nơi sử dụng: hệ thống giấy phép làm việc - Permit To Work System - Guidelines on permit to Work (P.T.W.) systems (nghe oai hơn và tùy theo quy mô của công ty) Để soạn thảo 1 giấy phép làm việc cho có thì chỉ cần copy...