hệ thống hse

  1. Minh YMT

    Hệ thống an toàn sức khỏe môi trường - hệ thống HSE

    Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường - hệ thống HSE - hệ thống quản lý HSE là gì Có nhiều khái niệm về Hệ thống quản lý HSE khác nhau như: Tổ chức áp dụng ISO 14001 (tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường - các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng) và OHSAS 18001 (tiêu chuẩn của 1...
  2. HSE

    HSE là 1 hệ thống ?

    Rất nhiều người nói rằng HSE là 1 hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường Vậy điều này có đúng không ?
scroll-topTop