Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hệ thống nước cấp

  1. H

    Nước cấp Kinh nghiệm châm Clorine cho nước cấp

    Vấn đề rất nan giải: Tôi đang vận hành hệ thống nước cấp sản xuất, có thiết kế con bơm clorine tự động bơm theo nước bổ sung. 0.25 kg Clorine 70% pha bồn 300L Nhưng khi lấy mẫu đi phân tích lượng clorine thì khi thì 4ppm khi thì 0.04pmm không ổn định, yêu cầu trong khoảng 0.4-1pmm Khi lấy mẫu...
Top