Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hệ thống quản lý môi trường

 1. S

  Cần văn bản quy định về lệ phí ô nhiễm

  Ai có văn bản quy định về lệ phí ô nhiễm share cho minh với. Thanks
 2. Minh YMT

  Dự thảo THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường

  (Dự thảo) THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định...
 3. Minh YMT

  XÁC NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  XÁC NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Điều 25. Đối tượng phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ...
 4. hoahong39

  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ MT

  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Nghị định quy định nội dung: + Cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khoáng sản; +Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất; +Bảo vệ môi trường làng...