Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hệ thống quản lý môi trường

 1. Minh YMT

  Kinh nghiệm chọn trung tâm học ISO 14001

  Kinh nghiệm chọn trung tâm học ISO 14001 - tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường Đầu tư học ISO 14001 là 1 việc vô cùng cần thiết đối với những bạn dự định làm quản lý môi trường. Thế nhưng chọn Trung Tâm sao cho đúng để tránh trường hợp có giấy chứng nhận mà không có kiến thức còn cần thiết...
 2. Minh Grac

  Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hệ thống quản lý môi trường

  Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hệ thống quản lý môi trường HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 (ấn bản thứ 3) Ấn bản thứ ba này hủy bỏ và thay thế các ấn bản thứ hai (ISO 14001: 2004), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật. Bản dịch ISO 14001:2015 tại...
 3. S

  Cần văn bản quy định về lệ phí ô nhiễm

  Ai có văn bản quy định về lệ phí ô nhiễm share cho minh với. Thanks
 4. Minh YMT

  Bài tập lớp ISO 14001 tháng 03/2015

  GRECO Training là đơn vị hàng đầu về số lượng và chất lượng trong đào tạo ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường tại TP.HCM Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được định rõ các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng cho việc hình thành và duy trì hệ thống. Có 3 cam kết cơ bản...
 5. Minh YMT

  Dự thảo THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường

  (Dự thảo) THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định...
 6. Minh YMT

  XÁC NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  XÁC NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Điều 25. Đối tượng phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ...
 7. hoahong39

  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ MT

  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Nghị định quy định nội dung: + Cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khoáng sản; +Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất; +Bảo vệ môi trường làng...
 8. Minh YMT

  khóa học ISO 14001 tháng 3/2015

  GRECO Training là đơn vị hàng đầu về số lượng và chất lượng trong đào tạo ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường tại TP.HCM Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được định rõ các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng cho việc hình thành và duy trì hệ thống. Có 3 cam kết cơ bản...
 9. T

  ISO 14001 xin sổ tay môi trường

  Công ty e chuẩn bị xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2004. Có thuê công ty ngoài tư vấn, nhưng mong bác nào có sổ tay môi trường của cơ sở sản xuất nào cho e tham khảo với để sau này viết không bỡ ngỡ.
 10. Ms Bean

  ISO 14001 ISO 14001: 2015 và ISO 26000

  ISO 14001: 2015 và ISO 26000 ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của ISO, trong một thời gian ngắn trải qua phiên bản thứ hai tiếp theo vào năm 2004. Sau 19 năm kể từ xuất bản đầu tiên vào năm 1996, ISO 14001: 2004, hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu...
 11. Ms Bean

  ISO 14001 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14001:2015

  ISO / DIS 14001: 2015 phiên bản với Cấu trúc cấp cao với mười yêu cầu chính ISO 14001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường được áp dụng rộng rãi nhất thế giới Dự kiến trong tiêu chuẩn môi trường sửa đổi, khía cạnh môi trường, khía cạnh môi trường có ý nghĩa, tác động môi trường, điều...
 12. HSE

  ISO Rủi ro trong ISO là gì

  Rủi ro trong ISO là gì ? Theo mình biết Risk is the potential of losing something of value Risk can also be defined as the intentional interaction with uncertainty Dịch ra là: Rủi ro là khả năng mất đi một cái gì đó có giá trị Rủi ro cũng có thể định nghĩa là 1 cái gì đó không chắc chắn...
 13. Minh YMT

  Khóa Học ISO 14001 Tháng 10/2014

  ISO 14000 Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường được định rõ các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng cho việc hình thành và duy trì hệ thống. Có 3 cam kết cơ bản...
Top