Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hệ thống tiếp nhận

  1. quangthanhtran

    Nước thải Nước thải KCN

    Các bạn ơi, mình đang có thắc mắc như sau: Công ty của mình nằm trong KCN, nước thải công ty xử lý tới loại A QCVN 40/2011, nhưng do quy định của nhà nước nên xử lý xong tới loại A phải thải vào hệ thống chung của nhà máy XLNT KCN. Nhà máy XLNT buộc bên công ty mình phải đóng phí tiếp, vậy có...
Top