Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hệ thống xử lý nước thải cho nhà ăn

  1. P

    Mình đang cần tài liệu xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho nhà ăn

    Hiện tại bên công ty mình đang có dự án xây dựng canteen để cung cấp suất ăn cho nhân viên trong công ty. Dự án canteen được xây dựng để có thể cung cấp khoảng 2000 phần ăn cho nhân viên. Do vậy mình đang tìm tại liệu xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho canteen. Anh chị trong diễn đàng của...
Top