Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

heli

  1. meomaythongminh

    Phiếu an toàn hóa chất của Heli

    HELI Tên hóa chất: Heli (He); Mã số CAS: 7440-59-7 Số UN: 1046; Dấu hiệu cảnh báo: chưa cập nhật; Hóa chất này phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; Khai báo hóa chất sản xuất hoặc nhập khẩu, Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh; xin giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm nếu...